WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

14920 580x400
หยวนต้าย้ำคุณภาพ ...คว้า 2 รางวัล จาก SET : ขวัญใจมหาชน (Popular Vote) และรางวัลชมเชย
โครงการประกวด'สุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย : Capital Market Innovation Awards 2018'
               บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีม Quantitative สามารถคว้ารางวัล 'Popular Vote' ขวัญใจมหาชนและได้รับรางวัลชมเชย (รอบ 10 ทีมสุดท้าย) จากงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย: Capital Market Innovation Awards 2018” จากการนำเสนอผลงานเครื่องมือช่วยการลงทุนอย่าง "Digital Wealth Revolution" งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีคุณเจตอาทร สองเมือง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Quantitative บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับรางวัล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
               จากการแข่งขันในครั้งนี้ รางวัลที่ได้รับถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน ย้ำความพร้อมของบล.หยวนต้า ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล พร้อมให้บริการในทุกประเภทสินทรัพย์การลงทุนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้าน Wealth Advisor อย่างแท้จริง
OO14920

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!