WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

 

s ช.การชางรบรางวล Best Investor Relations Awards 2018

ช.การช่าง รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

 

         บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์   รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ( Best Investor Relations Awards)              ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้

aom63

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!