WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

DLTYมอบจานเชยงราย 190212 0013

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้กับโรงเรียน 149 แห่งใน  จ.เชียงราย

        นายประจญ  ปรัชญ์สกุล (ที่3 จากซ้าย) ท่านผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้กับโรงเรียน 149 แห่งใน  จ.เชียงราย โดยมีนายจง  ดิลกสมบัติ (ที่3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.สามารถเทลคอม เป็นผู้มอบ

        เพราะกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับคนไทย โดยอาศัยการศึกษา เป็นการเสริมทักษะความรู้ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดๆ ในประเทศไทย  โดยบริษัทฯ ได้ยึดนโยบาย ‘การสร้างคนคุณภาพ..ส่งเสริมสังคมคุณธรรม’ เป็นเป้าหมาย  จึงจัดโครงการ ‘เติมยิ้มและสร้างสุขในการเรียนรู้’ มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTVและอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน 149 แห่งใน  จ.เชียงราย

aom103

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!