WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

 BLS จดงาน Opportunity บวหลวง up cycle for 2019

บล.บัวหลวง จัดงาน ‘Opportunity for new investment up-cycle for 2019’

          เมื่อเร็วๆนี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นายชาติศิริ โสภณพนิช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารมาให้ข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ในงาน ‘Opportunity for new investment up-cycle for 2019" โดยมีผู้จัดการกองทุนเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ

aom106

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!