WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Insure Your แอกซา

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ‘โครงการประกันความสำเร็จของคุณ ปี 5’

        บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม ‘ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 5’ ณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาด รังสิต โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กับเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัว เพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย และมุ่งหวังให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

aom108

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!