WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

thai ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

          นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

aom689

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!