WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

S 6840393

เจริญชัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการหม้อแปลงไฟฟ้าปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

         นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการ หม้อแปลงไฟฟ้าปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT หรือSmart Automatic  Voltage Regurating Transformer & IoT จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือNIA (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องและสร้างระบบจำหน่ายให้เสถียรภาพ และหม้อแปลงชนิดนี้มีเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การใชัพลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ด้วยระบบ IoT

aom91

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!