WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ne o PATT8950

‘นีโอ’ ผนึกกำลังภาครัฐ - เอกชน แถลงข่าวจัดงาน InterCare Asia 2019 ครั้งที่ 4

        นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน แถลงข่าวจัดงาน InterCare Asia 2019 ครั้งที่ 4 ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 99  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการ พร้อมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้อง MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

aom56

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!