WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

SMESME D

SME D Bank จับมือ ไปรษณีย์ไทย หนุนเอสเอ็มอีเมืองสองแคว ขยายตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailandpostmart.com

      นายวรมิตร  ครุฑโตรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bankและ นายจเร วิจารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 6 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเปิดงานสัมมนา ‘Get Ready with Thailandpostmart.com’ e-Commerce ขายดี SMEs โตไว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สามารถเติบโตด้วยแพลตฟอร์ม Thailandpostmart.com อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้บริโภค เข้าถึงสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง ณ โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก

aom62

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!