WORLD7

SME720 x 100tqm720

cp mejiซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน

       นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรูปแบบ มอนเตสซอรี (Montessori) มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED จำนวน 6 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับปฐมวัยให้มีสมาธิ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

       ซีพี-เมจิ ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน โดยร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านการศึกษาและคุณธรรมมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ ซีพี-เมจิ ร่วมยกระดับคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 3 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนบ้านแสนสุข และโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โดยมี นายมานะ วิทยานุวัฒน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดห้องเรียนพร้อมรับมอบอุปกรณ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา

       ส่วน 3 โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองกง และโรงเรียนบ้านโคกตะโก โดยมี นางสมจิตร สังขละรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานเปิดห้องเรียนและรับมอบอุปกรณ์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

aom113

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!