WORLD7

SME720 x 100tqm720

4 ธนาคารจริงใจด้าน การเงินที่เป็นธรรม

ทีเอ็มบี ก้าวเป็นที่ 1 ธนาคารจริงใจด้าน ‘การเงินที่เป็นธรรม’ พร้อมมุ่งมั่นสานต่อเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ

         ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน ได้รับคะแนนอันดับ 1 “ธนาคารจริงใจในด้านการเงินที่เป็นธรรม จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand หมวดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มสถาบันการเงินตามแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ โดยทีเอ็มบีมีเป้าหมายและความชัดเจนของนโยบาย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใสทั้งในด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ธรรมาภิบาลที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในระดับสากลตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การยกระดับสู่ธนาคารที่ยั่งยืน ตอกย้ำเป้าหมายของทีเอ็มบีในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี หรือ Financial Well-being ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

        โดยมีนายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร ทีเอ็มบี นายกมลพันธ์  ลักษณา หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (ขวาสุด) น.ส.สฤณี  อาชวานันทกุล (ซ้ายสุด) หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย และ น.ส.สวิสา อริยปรัชญา รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพยินดีจากผลคะแนนดังกล่าวฯ

aom278

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!