WORLD7

SME720 x 100tqm720

2727 ERCกกพ. ผนึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับฝีมือช่างบันดาลไฟ

เปิดหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในโครงการคนบันดาลไฟปี 2’

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หนึ่งในหลักสูตรที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟ ในโครงการคนบันดาลไฟปี 2 โดยผู้รับการฝึกจะได้รับความรู้ ทักษะ ความปลอดภัยในขณะปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ สามารถออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมการอบรมช่างบันดาลไฟในครั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิ์ในการอบรมช่างบันดาลไฟกว่า 400 คน ผ่านหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วทุกภาคของประเทศ อีกหนึ่งกิจกรรมในการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายภายใต้นโยบายที่อยากให้คนไทย ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน หรือ Clean Energy For Life ให้ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

A2727

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!