WORLD7

sme624x100 giftqm720

1aSACICT11

SACICT ROAD SHOW 2017

     ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT นำงานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัยจากสมาชิก SACICT ทั่วประเทศ ออกร้านจำหน่ายในกิจกรรม SACICT ROAD SHOW 2017 ระหว่างวันที่ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่) ถนนพระราม 3, วันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ที่โรบินสัน สาขาอยุธยา บริเวณประตูทางเข้า ชั้น 1  และ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามเพิ่มเติมโทร 1289

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!