WORLD7

sme624x100 giftqm720

1AutoGroup

'กรุงศรี ออโต้'ส่งมอบเทคโนโลยีสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสครบรอบ 76 ปี สถาปนากรมการขนส่งทางบก

    'กรุงศรี ออโต้'ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่สองจากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน “สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์” ที่ได้รับการอัพเกรดระบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้นจำนวน 9 เครื่อง ให้กับกรมการขนส่งทางบก เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ เพื่อยกระดับการให้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านการต่อทะเบียน ชำระภาษี และทำใบขับขี่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยมีนายณันทพงศ์ เชิดชู (ที่สามจากซ้าย) รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ

        สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ได้รับการอัพเกรดระบบ พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกว่าเดิม โดยติดตั้งที่ทางกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งในกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่ง

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!