WORLD7

sme624x100 giftqm720

1a12สงหามหาราชน

ธพว.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 85 พรรษา

       นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    ( ธพว. หรือ SME Development Bank ) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ และเปิดตัวโครงการ SME-D รมณียสถาน โดยพนักงานร่วมทำกิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัยที่ดี ให้สำนักงานน่าอยู่ พร้อมช่วยกันประหยัดเพื่อประโยชน์องค์กร ณ สำนักงานใหญ่ SME Development Bank เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

          ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม  โทร. 0-265-4574-5

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!