WORLD7

sme624x100 giftqm720

1240 580x400

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้จัดให้มีพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา 89 วินาที รวมทั้งพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
OO1240

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!