WORLD7

sme624x100 giftqm720

2323 580x400

ดับบลิวเอชเอ-เหมราชฯ จัดงานสัมมนาแรงงานสัมพันธ์ประจำปีครั้งที่ 9
'เสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนแรงงาน 4.0 สู่อีอีซี'
     บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาแรงงานสัมพันธ์ประจำปีครั้งที่ 9 ในหัวข้อ 'เสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนแรงงาน 4.0  สู่อีอีซี' สำหรับในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ อาทิ การผลักดันการพัฒนาแรงงาน การยกระดับขีดความสามารถและการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มบริษัทเอกชนชั้นนำให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 ราย
     บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา):
นายปรีเปรม มาลาสิทธุ์ ที่ปรึกษา บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
นายวัชรพงษ์ มุขเชิด สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายไชยา ทองรัตนะ Site Director แผนก Advance Manufacturing Engineering บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ 
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน  
ดร. บรรพต หอบรรลือกิจ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
OO2323

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!