WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

4398 580x400

แอกซ่า Hearts in Action สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการสร้างอาชีพ
      มร.มาร์ติน รูแอค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมอาสาสมัครแอกซ่า Hearts in Action บริจาคเงินและของใช้ที่จำเป็น อาทิ คอมพิวเตอร์ ข้าวสาร ฯลฯ แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของแอกซ่าในการช่วยให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น โดยมี นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ตำบลนาเกลือ จ.ชลบุรี
OO4398

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!