WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aBOI17

บีโอไอ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง 'เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม'      บีโอไอ โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1 - 7 และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย หรือบีโอไอฮานอย เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” 

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรในเวียดนาม และเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสขยายธุรกิจในช่วงหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาสถาบันการเงิน SCB และ EXIM BANK ร่วมอัพเดทมาตรการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม รวมถึงสอง บริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวียดนาม ได้แก่ บริษัท Central Retail Vietnam และ SCG Cement - Building Materials Vietnam มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.45 น.
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน

หรือสแกน QR Code ในโบรชัวร์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
คุณวีรพล จันโททัย โทร 02 553 8111 ต่อ 6178
คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร โทร 02 553 8111 ต่อ 8399

ecosystem@boi.go.th

 

 Click Donate Support Web

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!