WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AA1A3AADMM Retreat

รมว.กห.อาเซียนประชุมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ ( ADMM Retreat ) จับตาการแข่งขันของมหาอำนาจในภูมิภาค กระทบความเป็นหนึ่งเดียวกันและสมดุลอาเซียน

     พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 0800 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. ได้มอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นผู้แทน รมว.กห. เข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ( ADMM Retreat ) ผ่านระบบ VTC ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมี กห.บรูไน เป็นเจ้าภาพ

      ที่ประชุมได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 15 ปีของความร่วมมือ รมว.กห.อาเซียน (ADMM) ต่อจากนั้นได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงต่อทิศทางของ ADMM ร่วมกัน ในการรับมือกับแนวโน้มความท้าทายในอนาคต ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจ การรวมกลุ่มความร่วมมือใหม่ในภูมิภาค อินโด - แปซิฟิก ที่กระทบต่อสมดุลอาเซียน

      ตลอดจน ความท้าทายด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เป็นต้น  ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดความร่วมมือและแนวทางให้ชัดเจนในการดำรงความเป็นหนึ่งเดียวกัน แสวงโอกาสและกระชับความร่วมมือกันมากขึ้น โดยยึดมั่นความเป็นแกนกลางอาเซียน ตลอดจนใช้ทรัพยากรทางทหารร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

       พล.อ.ประวิตร’ ได้ใช้โอกาสนี้ กล่าวถึง ความตระหนักต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ จำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์การใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสมดุล ฟื้นฟูและพัฒนาอาเซียนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของ ‘ความปกติถัดไป’ ( Next Normal ) โดยย้ำ สนับสนุนให้อาเซียนแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างบทบาทนำที่สร้างสรรค์ในกลไกของภูมิภาคให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

     พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบยุทธศาสตร์ ADMM สำหรับเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสาขาและเสาความร่วมมืออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

      ต่อจากนั้น ได้ร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.เกาหลีใต้ ในประเด็นความร่วมมือกันรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ และการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสันติภาพ และตามด้วยการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ออสเตรเลีย ถึงทิศทางความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสตรี สันติภาพและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และภายหลังการประชุม กห.บรูไน ได้ส่งมอบการเป็นประธาน ADMM และ ADMM-Plus ในปี 65 ให้กับ กห.กัมพูชาต่อไป

hino2021

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!