WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

Aกลาโหม

 

กลาโหมจับมือไทยคม พัฒนาการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อความมั่นคง

     กระทรวงกลาโหม โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกลาโหม (“กห.”) และ บมจ.ไทยคม (“ไทยคม”)  ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารดาวเทียม ระหว่าง พลโท นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงกลาโหม

     ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมระหว่าง กห. และ ไทยคม ในการที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมของประเทศ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย กห. จะให้การสนับสนุนข้อมูลในการออกแบบดาวเทียมและระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการสนับสนุนในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ไทยคม จะให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการจัดสร้างดาวเทียมสื่อสาร ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทั้งในด้านกำลังพล เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถนำประโยชน์จากระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคงและภารกิจอื่นๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป

    พลโท นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กล่าวว่า “ด้วยศักยภาพของกระทรวงกลาโหม ผนวกกับความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดาวเทียมของไทยคมผ่านความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงกลาโหมสามารถที่จะพัฒนาขีดความสามารถทั้งในด้านการทำโครงการดาวเทียมสื่อสารของภาครัฐ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม และการบริหารจัดการ เพื่อที่ภาครัฐจะสามารถดำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารและใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อภารกิจทางด้านความมั่นคงและภารกิจอื่นๆ ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป”

    นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า “ไทยคมในฐานะบริษัทดาวเทียมของไทย มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมร่วมกับกระทรวงกลาโหม ตลอดเวลากว่า 23 ปี ไทยคมให้บริการในธุรกิจดาวเทียมและพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมของไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันไทยคมถือเป็นภารกิจสำคัญในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของภาครัฐ และไทยคมจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ความร่วมมือในครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากรและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และภารกิจของภาครัฐด้านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป”

    ก่อนหน้านี้ ไทยคมได้มีส่วนร่วมนำบริการสื่อสารดาวเทียม เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสารของกองทัพมาแล้วในโอกาสต่างๆ โดยล่าสุดได้ร่วมสาธิตและนำเสนอบริการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพผ่านดาวเทียมไทยคม 4 หรือ ไอพีสตาร์ (IPSTAR SATCOM Solutions for Mobility) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสาร ให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์และสถานีภาคพื้นดินระบบบรอดแบนด์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ในงาน “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ไทย-สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558” หรือ Crimson Viper 2015 ณ ค่ายธนะรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักสื่อสารองค์กร
ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ 098-584-6880 thitipal@thaicom.net
สุจิตรา ยิ่งเพิ่มมงคล (หลิ่น) 099-004-5045 sujittray@thaicom.net
กัณฐมณี มณีภาค (อุ้ม) 081-346-5252 kanthamaneem@thaicom.net

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2596-5060 โทรสาร: 0-2591-0705
Website: www.thaicom.net , www.ipstar.com

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!