WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

9834 KR Baht

เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 16 ปีครั้งใหม่ ... แรงกดดันสำคัญยังมาจากเรื่องดอลลาร์ฯ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          เงินบาททดสอบแนว 37.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 16 ปีครั้งใหม่ท่ามกลางสัญญาณการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

          อย่างไรก็ดี การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสกุลเงินในเอเชีย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า ชนวนสำคัญของแรงกดดันด้านอ่อนค่านั้นมาจากเรื่องของเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง ซึ่งมีที่มาจากปัญหาเรื้อรังของเศรษฐกิจภายใน

          ผู้ประกอบการอาจต้องติดตามสถานการณ์เงินบาทซึ่งยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบที่ผันผวนในช่วงที่เหลือของปีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดการเงินยังอาจต้องใช้เวลาในการติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อตกผลึกมุมมองเรื่องดอกเบี้ย โดยเฉพาะจุดสิ้นสุดของวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งหากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว ก็น่าจะช่วยให้แรงกดดันด้านอ่อนค่าที่มีต่อเงินบาทและสกุลเงินอื่นในภูมิภาคทยอยคลี่คลายลงตามลำดับ

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

A9834

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!