WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

policeคอลัมภ์’คาดเชือก’24-8-17

 

กล่าวขานถึงวันเกิด-ดับ...

        ***วันที่ 1 กันยายน ทุกปีถือเป็นวันครบรอบการสถาปนากองปราบปราม เป็นหน่วยตำรวจที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน จนมี"สโลแกนเป็นที่พึ่งสุดท้าย ที่หมายพึ่ง"

 

***วันนี้ครบ 69 ปี

***ขณะที่วันเดียวกันนี้ ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา แบ่งส่วนราชการ เล่มที่ 134 ตอนที่ 89 ก. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

***ประกาศให้ยุบเลิกศูนย์ปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ ( ศชต.) และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

***โดยให้ภารกิจที่เกี่ยวกับการบริการ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นๆ โอนมาไว้รวมในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

 

***ประกาศให้มีผล วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นวันอุแว้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถือเป็นวันสถาปนาเช่นกัน

ใ***นทางกลับกัน กลับเป็นวันอวสาน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ หรือ ศชต.

***เป็นวันเกิด วันดับ...ของ 2 หน่วยงานภายใต้สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

***ในส่วนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ที่ขยายตัวใหญ่ขึ้น ทาง สตช.มีการกำหนดตำแหน่งรองรับไว้แล้ว โครงสร้างประกอบด้วย ผู้บัญชาการตัดโอนเลขตำแหน่งจากผบช.ศชต. 1 ตำแหน่ง รองผบช.ตัดโอนจากรองศชต. อีก 2 ตำแหน่ง ส่วนผู้บังคับการนั้นกำหนดตำแหน่งไว้ 4 คน มีการตัดโอนจาก บก.ท่องเที่ยวเดิม 1 ตำแหน่ง บก.ศชต. 1 ตำแหน่ง ผบก.ประจำ บช.ภ.9 อีก 1 ตำแหน่งและอีกตำแหน่งที่เหลือตัดโอน ผบก.ใน บช.สทส.สตช.( ส่วนเทคโนโลยี่และสารสนเทศ) 1 ตำแหน่ง

 

***นอกจากนี้...มีการกำหนดตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับการลงไปจนถึง ผบ.หมู่และลูกแถว รวมทั้งสิ้น 2,107 ตำแหน่ง

***ในวันนี้สิ่งที่ ผบ.ตร.จะต้องเร่งสั่งดำเนินการ เพื่อให้ส่วนราชการเดินหน้าต่อไปโดยไม่สะดุด

***คือการออกคำสั่งตั้ง รักษาการผบช.ท่องเที่ยว รอง ผบช. และผู้บังคับการอีก 4 นาย

***คาดว่า อาจจะโอนเลขตำแหน่งที่ตัดจาก ศชต.มาสวมเลย เป็นการขั่วคราว เพื่อรอพิจารณาตัวบุคคลในที่ประชุม ก.ตร.ครั้งต่อๆไป

 

***ส่วนกำลังพล ศชต.ระดับผู้บังคับการลงไปถึงลูกแถวนั้น อยู่ระหว่างการเกลี่ยกำลังให้สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร 9 และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

***คงเห็นภาพความชัดเจนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

***ทั้งหมดเป็นข้อกล่าวขาน รับกับการเกิดหน่วยงานใหม่และอาลัยหน่วยงานเก่า ที่มีตำรวจผู้ปฏิบัติราชการชายแดนใต้ ที่ต้องสละชีพและบาดเจ็บไปไม่น้อย

 

***เป็นบันทึกหน้าใหม่...ประวัติศ่าสตร์ตำรวจต้องจดจำ...

                                                                           อิทธิเดช ลุย.

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!