WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

11312 SCG HOME

SCG HOME Contact Center คว้า 2 รางวัล Contact Center ระดับประเทศ

          SCG HOME Contact Center คว้า 2 รางวัลการันตีระดับประเทศ จากงาน The Best Thailand Contact Center Awards 2022 จัดโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการที่คำนึงถึงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก 

          จากความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจตลอดมา SCG HOME Contact Center นำโดยนายชนะชัย มิตรจริญรัตน์ Customer Services and Business Sustainability Director บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และทีม SCG HOME Contact Center ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association) หรือ “TCCTA” โดยการันตี 2 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเทศไทย สาขา The Best Corporate Social Responsibility Contact Center หัวข้อ “Call Center สถานีวัคซีน SCG” จากการที่ SCG ได้จัดตั้ง Call Center จิตอาสาสถานีวัคซีน SCG เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ในช่วงเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเทศไทย สาขา The Best Effective Technology Contact Center หัวข้อ “Voice Bot” ตอกย้ำการบริการคุณภาพให้กับลูกค้าผ่าน Touch point ที่คำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

          สำหรับ The Best Thailand Contact Center Awards นับเป็นเวทีที่การันตีรางวัลด้านสุดยอดการบริการ ด้าน Contact Center ในประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัลให้แก่บริษัทชั้นนำและบุคลากรในส่วนงานบริการลูกค้า (Contact Center) มายาวนานกว่า 6 ปี ทั้งนี้การประกาศผลรางวัลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของ SCG HOME Contact Center ที่มีส่วนในการผลักดันการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนการบริการของงาน Contact Center ที่ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าเท่านั้น ยังมีการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์การบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วย

 

A11312

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!