WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AA1Aมาตรฐานครัว

กรมพัฒน์ฯ เชิญกูรู ติวเข้มร้านอาหาร เพิ่มสกิลการออกแบบครัว การวางระบบ-มาตรฐานครัว

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาออนไลน์หลักสูตร Management Excellence : หลังครัวราบรื่น หน้าร้านไม่สะดุด’ เชิญกูรูมาช่วยติวเข้มเทคนิคการออกแบบครัว การวางระบบและมาตรฐานครัว และความสำคัญของตรา Thai SELECT เพื่อช่วยผู้ประกอบการยกระดับร้านอาหาร และปูทางไปสู่การได้รับตรา Thai SELECT ที่จะมาช่วยการันตีร้านอาหาร คุณภาพอาหาร

     นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหลักสูตร Management Excellence : หลังครัวราบรื่น หน้าร้านไม่สะดุด’ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom จำนวน 4 ชั่วโมง โดยมีนายธามม์ ประวัติศรี ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหาร Pad Thai ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก และเป็นเจ้าของร้านปลาร้าเด้อ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร นำไปวางแผนหรือวางระบบร้านอาหาร ทั้งหน้าร้านและหลังครัวแบบเจาะลึก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 ราย 

     สำหรับ หัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้ มี 3 หัวข้อ คือ 1.ความสำคัญของการออกแบบครัวที่ดี 2.การวางระบบและกำหนดมาตรฐานครัวที่ดี และ 3.ความสำคัญของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

     “การสร้างองค์ความรู้ให้ธุรกิจร้านอาหารในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร้านอาหารขนาดเล็ก ได้เข้าใจถึงการบริหารจัดการธุรกิจที่ถูกต้อง ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างมีทิศทาง และยังช่วยเพิ่มโอกาสที่จะเป็นบันไดไปสู่การได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่จะช่วยการันตีคุณภาพร้านอาหารให้น่าเชื่อถือ เป็นร้านอาหารที่มีรสชาติไทย มีมาตรฐาน”นายจิตรกรกล่าว

      ทั้งนี้ ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT กรมฯ ยังจะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ที่มาช่วยรีวิว รวมถึงได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับพันธมิตรต่าง ๆ และ Food Delivery Platform ที่มาช่วยส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ให้เป็นที่รู้จักซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

     ปัจจุบันร้านอาหารกลายเป็นธุรกิจสำคัญที่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการมาลิ้มรสอาหารไทย การเตรียมความพร้อมให้กับร้านอาหารในประเทศ จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะประเทศไทยมีร้านอาหารหลายประเภทที่ได้พัฒนาความน่าสนใจในการนำเสนอแตกต่างไปจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Street Food , Food truck , คาเฟ่เครื่องดื่ม , ร้านอาหารที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ไปจนถึงภัตตาคารระดับ 5 ดาว ประกอบกับระบบการขนส่งแบบเดลิเวอรีที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งความสะดวก รวดเร็ว และทางเลือกที่หลากหลาย

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!