WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1Aนวัตกรรม20

จุรินทร์ มอบถ้วยพระราชทาน-โล่ ให้ผู้ชนะการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรม 20 ราย

    จุรินทร์ มอบถ้วยพระราชทาน ‘สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี’ ’ และโล่เกียรติยศ ให้กับผู้ชนะการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรม ในโครงการ Agri Plus Award 2022 พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท จำนวน 20 ราย เตรียมช่วยผลักดันให้มีการต่อยอดทางธุรกิจ ทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ มั่นใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น 

      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) ว่า การประกวดในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 จากที่จัดครั้งแรกเมื่อปี 2019 โดยการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จะใช้สินค้าเกษตรมาเป็นวัตถุดิบพื้นฐานและนำเอาแนวคิดในเชิงนวัตกรรม ที่มีผลงานการศึกษา ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์รองรับ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา มะพร้าว และสินค้าเกษตรอื่นที่มีศักยภาพ จึงถือว่าการส่งเสริมสินค้าเกษตรเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้อย่างยั่งยืน

     สำหรับ ผู้เข้าร่วมการประกวด จะผ่านการคัดเลือกมาจนถึงวันนี้ได้ ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้น และผู้ได้รับรางวัล จะได้รับโอกาสที่ดีจากกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันการต่อยอดทางธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สินค้าเกษตรนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย ให้สามารถแข่งขันทางการค้าควบคู่กับการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป

     รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Agri Plus Award 2022กว่า 165 ผลงาน แบ่งเป็น 4 ประเภทๆ ละ 5 รางวัล รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำดับรองลงมาจะได้รับโล่เกียรติยศ และรางวัล รวมกว่า 300,000 บาท

     โดยรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้ว รางวัลชนะเลิศ บริษัท ไทยนาโน เซลลูโลส เจ้าของผลงาน ‘เซลลูโลสสำหรับบริโภคจากข้าว (ขนมกลมกลืน)’ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บริษัท สุธัมบดี จำกัด เจ้าของผลงาน ‘น้ำขิงสปาร์คกลิ้ง (เซนเซโร่)’ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เจ้าของผลงาน “คุ๊กกี๊ ปราศจาก 8 อาหารก่อภูมิแพ้ รางวัลชมเชย บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จํากัด เจ้าของผลงาน ‘นํ้ามะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง (มะนีมะนาว)’ รางวัลชมเชย บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด เจ้าของผลงาน’ขนมปังดัชนีน้ำตาลต่ำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โรคอ้วนและมะเร็ง’

      รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ รางวัลชนะเลิศ  โคโค่ดำเนิน เจ้าของผลงาน’เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม’ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงาน’ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี’ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงาน’ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเสริมโปรตีนข้าว ไรซ์ไลฟ์’ รางวัลชมเชย ศูนย์วิจัยเพื่อผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงาน’นวัตกรรมไข่ต้มพืชไร้สารเก็บนานพร้อมกิน’รางวัลชมเชย บริษัท อินทิกรัล-เทค จำกัด เจ้าของผลงาน ‘ฟัวกราส์จากพืช’

      รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว รางวัลชนะเลิศ บริษัท เกรทอินดีด (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลงาน ‘ผ้าเปียกสมุนไพรเช็ดตัวลดไข้สำหรับเด็ก (แดรกคูลเลอร์)’ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร๊อพ จำกัด เจ้าของผลงาน ‘วัสดุปูรองสำหรับสัตว์ (ไจแอ้นท์ คอป)’รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พญาไพร เจ้าของผลงาน’โลชั่นเปลือกกล้วยไข่’ รางวัลชมเชย บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จำกัด เจ้าของผลงาน “’โฟมอาบน้ำแห้งแมว (ออก้า)’รางวัลชมเชย 3 Become 1 เจ้าของผลงาน ‘ทรายแมวมีสุข’

     รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ รางวัลชนะเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชน เจ้าของผลงาน’สีสกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าว’รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน’นวัตกรรมอิฐมวลเบาจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตร’รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน’น้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำ (ออรัล ไรซ์)’ รางวัลชมเชย บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด เจ้าของผลงาน ‘น้ำยาฆ่าเชื้อและสลายคราบเลือด (เมดิพลัส)’ รางวัลชมเชย 3 Become 1 เจ้าของผลงาน’ผ้าอ้อมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ’

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!