WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1BFTA EFTA

กรมเจรจาฯ นำทีมไทยแลนด์ประชุมทำ FTA ไทย-EFTA รอบ 2 ตั้งเป้าสรุปผลใน 2 ปี

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำทีมร่วมประชุมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA รอบที่ 2 ที่เจนีวา เผยการหารือคืบหน้าด้วยดี ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน มาตรการเยียวยาทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทรัพย์สินทางปัญญา ย้ำเป้าสรุปผลการเจรจาภายใน 2 ปี ด้านไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพรอบที่ 3 ต้นปีหน้า 

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 1–4 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากที่ไทยและ EFTA ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ได้ประกาศเปิดการเจรจาเมื่อเดือนมิ.ย.2565 และจากนั้นไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกไปแล้ว

     สำหรับ การเจรจารอบที่ 2 เป็นการหารือทั้งในระดับหัวหน้าคณะเจรจา โดยฝั่ง EFTA นำโดยนายมาร์คัส เชอร์ลาเกนฮอฟ เอกอัครราชทูตผู้แทนความตกลงการค้าของสมาพันธรัฐสวิสและหัวหน้าฝ่ายการค้าโลกภายใต้คณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจต่างประเทศ และการหารือกลุ่มย่อย ซึ่งการหารือมีความคืบหน้าด้วยดี ทั้งสองฝ่ายยังคงมุ่งมั่นที่จะเจรจาให้ได้ข้อสรุปภายใน 2 ปี ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับการเจรจารอบที่ 3 ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนม.ค.2566

     โดยประเด็นที่หารือในกลุ่มย่อย เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การแข่งขัน มาตรการเยียวยาทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ และการระงับข้อพิพาททางการค้า เป็นต้น

     ทั้งนี้ ในปี 2564 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ EFTA อยู่ที่ 7,506.32 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 280,490.72 ล้านบาท และในช่วง 9 เดือน ของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าระหว่างไทยและ EFTA มีมูลค่า 9,129.38 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 341,263.24 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไป EFTA มูลค่า 3,312.98 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 123,841.74 ล้านบาท สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และไทยนำเข้าจาก EFTA มูลค่า 5,879.40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 219,958.57 ล้านบาท สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ และเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!