WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aAFTA

พาณิชย์ คุมเข้มนำเข้ามะพร้าวภายใต้ AFTA และ WTO ป้องกันผลกระทบเกษตรกร

กรมการค้าต่างประเทศกางแผนดูแลการนำเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบ AFTA และ WTO ปี 66 ยันจะเดินหน้าคุมเข้ม การนำเข้าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร เผยกรอบ AFTA ห้ามจำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ และห้ามนำไปจ้างกะเทาะนอกโรงงาน ส่วน WTO จะขอความร่วมมือชะลอการนำเข้าทั้งในและนอกโควตาออกไปก่อน ส่วนราคามะพร้าวล่าสุด ขยับเป็นลูกละ 10.10 บาท

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลการนำเข้ามะพร้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และองค์การการค้าโลก (WTO) ว่า การนำเข้ากรอบ AFTA ช่วงแรกปี 2566 กรมฯ จะผลักดันให้การพิจารณานำเข้ามีความสมดุลกับผลผลิตและการใช้ภายในประเทศ โดยหากมีความจำเป็นต้องนำเข้า กรมฯ พร้อมที่จะกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะประเด็นห้ามนำไปจ้างกะเทาะนอกโรงงาน

โดยเงื่อนไขการนำเข้าภายใต้กรอบ AFTA จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช โดยต้องนำเข้าเพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันพืชหรืออาหารคนในกิจการตนเอง ห้ามจำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ ห้ามนำไปจ้างกะเทาะนอกโรงงาน ต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาว และให้นำเข้าช่วงม.ค.-ก.พ. และก.ย.-ธ.ค. ส่วนระหว่างเดือนก.ย.ถึงสิ้นปี 2565 จะไม่มีการนำเข้า

ส่วนการนำเข้าภายใต้กรอบ WTO ในโควตากำหนดปริมาณนำเข้าไม่เกินปีละ 2,317 ตัน ภาษี 20% ให้นำเข้าม.ค.-ก.พ. และก.ย.-ธ.ค. และนอกโควตาไม่จำกัดปริมาณ ภาษี 54% ซึ่งการนำเข้าทั้งในและนอกโควตา ผู้นำเข้าสามารถจ้างกะเทาะนอกโรงงานได้ แต่ต้องจัดทำทะเบียนเครือข่ายผู้กะเทาะมะพร้าว (รายย่อย) พร้อมให้ข้อมูลทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งที่รับมะพร้าวไปกะเทาะ และรายงานให้พาณิชย์จังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบย้อนกลับกับเอกสารใบขนย้ายมะพร้าว เพื่อป้องกันไม่ให้มะพร้าวนำเข้าหมุนเวียนในตลาดภายในประเทศ แต่ล่าสุดกรมฯ จะขอความร่วมมือผู้นำเข้าให้ชะลอการนำเข้าทั้งในและนอกโควตา

ทั้งนี้ การนำเข้ามะพร้าวทั้ง 2 กรอบ ต้องนำเข้า ณ ด่านสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า

ปัจจุบันราคามะพร้าวผลในประเทศเริ่มขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตในประเทศเริ่มลดลง โดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคามะพร้าวผลใหญ่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพ.ย.2565 อยู่ที่ 10.10 บาทต่อผล เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.33 บาทต่อผล ที่ขายได้ 9.77 บาทต่อผล

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!