WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aWIPO

พาณิชย์ จับมือ WIPO ติวเข้มผู้ผลิต GI โคราช ดันเปิดตัวสู่ตลาดโลก เล็งเป้าไวน์เขาใหญ่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WITO) นำผู้เชี่ยวชาญติวเข้มผู้ผลิตสินค้า GI ใน จ.นครราชสีมา หวังดันเปิดตัวสู่เวทีโลกได้เพิ่มขึ้น หลังล่าสุดมีสินค้า GI ไทยที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศแล้ว 8 สินค้า ใน 31 ประเทศ พร้อมตั้งเป้าดันไวน์เขาใหญ่ จดทะเบียนในสหภาพยุโรปให้ได้ เผยยังได้นำผู้แทน WIPO และชาติอินโดแฟซิฟิก ชมการผลิต 3 สินค้า GI ชื่อดัง ผ้าไหมปักธงชัย เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และไวน์เขาใหญ่

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยได้นำผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้ผลิตสินค้า GI และผู้ประกอบการ GI ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การสร้างแบรนด์และการออกแบบ และช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้า GI ไทยในเวทีโลกได้เพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสินค้า GI ไทยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ มีทั้งหมด 8 สินค้า ใน 31 ประเทศ ได้แก่ 1.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ในสหภาพยุโรป 2.กาแฟดอยช้าง ในสหภาพยุโรป 3.กาแฟดอยตุง ในสหภาพยุโรปและกัมพูชา 4.ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในสหภาพยุโรป 5.เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ในเวียดนาม 6.ผ้าไหมยกดอกลําพูน ในอินเดียและอินโดนีเซีย 7.มะขามหวานเพชรบูรณ์ ในเวียดนาม และ 8.ลําไยอบแห้งเนื้อสีทองลําพูน ในเวียดนาม

กรมฯ กำลังทำงานเชิงรุกผลักดันให้ไวน์เขาใหญ่ ได้รับการจดทะเบียน GI ในสหภาพยุโรป เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการส่งออกและเปิดตลาดยุโรป เพื่อนำรายได้กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”นายวุฒิไกรกล่าว

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้นำคณะผู้แทนจาก WIPO และภูมิภาคอินโดแปซิฟิก 5 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน บังกลาเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และซามัว ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และศึกษาแนวทางการรักษามาตรฐานสินค้า GI ที่มีคุณภาพ ของ 3 สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัย เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และไวน์เขาใหญ่ ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้ เป็นสินค้า GI ที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตสู่ตลาดโลก สร้างมูลค่าทางการตลาดและนำรายได้เข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นรวมกว่า 162 ล้านบาทต่อปี และในการประชุมเอเปก 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา ผ้าไหมปักธงชัย และไวน์เขาใหญ่ ยังได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วย

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!