WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1Bอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

อาเซียนนัดประชุมด้านเศรษฐกิจนัดแรก 6-7 ธ.ค.นี้ หลังอินโดนีเซียรับไม้ต่อเป็นประธาน

อาเซียนนัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจนัดแรก 6-7 ธ.ค.นี้ หลังอินโดนีเซียรับตำแหน่งประธานอาเซียน เดินหน้าวางแผนการทำงานปี 66 ทั้งกำหนดการประชุมในระดับต่าง ๆ แผนหารือกับคู่เจรจา การติดตามความคืบหน้าประเด็นเศรษฐกิจที่กัมพูชาผลักดัน การขับเคลื่อนประเด็นเศรษฐกิจที่อินโดนีเซียจะผลักดัน การรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิก และการยายความร่วมมือกับภาคีใหม่ และการสานสัมพันธ์กับ EFTA 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนจะจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค.2565 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยถือเป็นการประชุมครั้งแรกของเสาเศรษฐกิจ หลังจากอินโดนีเซียรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากกัมพูชา

โดยการประชุมครั้งนี้ อาเซียนจะวางแผนการทำงานของ SEOM สำหรับปีหน้า กำหนดการประชุมด้านเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับคณะทำงานระดับสูง ระดับรัฐมนตรี แผนการหารือกับประเทศคู่เจรจา และติดตามความคืบหน้าประเด็นผลักดันทางเศรษฐกิจที่กัมพูชาดำเนินการในช่วงการเป็นประธานอาเซียนที่ผ่านมาให้เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ในส่วนของอินโดนีเซียได้ประกาศเป้าหมายที่จะผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จในฐานะประธานอาเซียนในปี 2566 รวม 3 ด้าน ได้แก่ การขับเคลื่อนประเด็นส่งเสริมโอกาสในการฟื้นฟูภูมิภาคให้มีการเติบโตความเชื่อมโยง และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันใหม่ ๆ การเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านและการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างครอบคลุม เสริมสร้างอาเซียนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต

การทำงานของอาเซียนในปีต่อไป จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคี โดยเฉพาะการสานต่อหลักการเบื้องต้นของผู้นำในการรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน และประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นและหารือแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบันและอนาคต หลักเกณฑ์การดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อขยายความร่วมมือกับภาคีภายนอกใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ซึ่งจะเป็นรากฐานการขยายตลาดยุโรปให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น”นางอรมนกล่าว

       สำหรับ ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 (ม.ค.–ต.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่า 106,320.86 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.39% โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 61,474.99 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 44,845.87 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!