WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

EDL Genท่านดวงสีสปป. ลาว โชว์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

          สปป.ลาว โชว์ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงมากขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจะสามารถผลิตได้อย่างเต็มที่มากกว่า 30,000 เมกะวัตต์ในระยะยาว พร้อมเดินหน้าแผนลงทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคอาเซียน

          ท่านดวงสี พารายก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากเป็นพิเศษในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ที่มีประสบการณ์การผลิตไฟฟ้ามากว่า 50 ปี ทำให้สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ โดยจะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งพื้นที่รับปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงผ่านแม่น้ำสายต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 202,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 85% ของพื้นที่ทั้งหมดของสปป.ลาว และช่วยสนับสนุนน้ำในลุ่มน้ำโขงถึง 35% ทำให้สามารถเก็บกักน้ำมาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในประเทศและส่งออก โดยแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่มากกว่า 30,000 เมกะวัตต์ในระยะยาว

          ทั้งนี้ จากรายงานประจำปี 2019 ของธนาคารแห่ง สปป.ลาว ไฟฟ้าถือเป็นการส่งออกสำคัญลำดับ 2 ของ สปป.ลาว โดยมีรายได้จากการส่งออกปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน 23% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวม 9,972 เมกะวัตต์แบ่งเป็นประมาณ 60% ผลิตเพื่อส่งออกและอีก 40% ใช้ภายในประเทศ ซึ่งแหล่งผลิตส่วนใหญ่มาจากไฟฟ้าพลังงานน้ำมากถึง 80% ของกำลังการผลิตโดยรวม ทั้งนี้ กำลังการผลิตดังกล่าวเป็นเพียงประมาณ 30% ของศักยภาพการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

 

4280 EDL Gen NamNgum1

 

          ปป.ลาว มีแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าภายในปี 2573 จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งใหม่อีกหลายโครงการทำให้มีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้น 11,000 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดประมาณ 21,000 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศและการส่งออกให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตามกรอบความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายไฟฟ้า ได้แก่ ไทย จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ กัมพูชา จำนวน 6,000 เมกะวัตต์ เวียดนาม จำนวน 5,000 เมกะวัตต์ เมียนมาร์ จำนวน 300 เมกะวัตต์ และมาเลเซีย จำนวน 300 เมกะวัตต์

          สปป.ลาว มีศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ที่เป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย คุ้มค่าและยั่งยืน จากแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ สปป.ลาว เป็นผู้ผลิตและส่งออกไฟฟ้ารายสำคัญของภูมิภาค โดยความเชี่ยวชาญด้านพลังงานน้ำและความมั่งคั่งของฐานทรัพยากรในสปป.ลาว จะช่วยตอบสนองความต้องการในการใช้ไฟฟ้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งในสปป.ลาว และภูมิภาคอาเซียนต่อไปท่านดวงสี พารายก กล่าว

 

A4280

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!