WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aaa2AAtomic

อันตรายจากการ์ดพลังงาน โฆษณาชวนเชื่อเรื่องบัตรพลังงาน รักษาโรคโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ต่างๆ

      ตามมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องบัตรพลังงาน โดยอ้างว่า มีสรรพคุณในการรักษาโรคโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ต่างๆ และใช้วิธีการนำบัตรไปแกว่งในแก้วน้ำแล้วนำมาดื่ม หรือนำแก้วน้ำวางทับบนบัตรแล้วดื่ม รวมทั้งมีการนำบัตรสัมผัสกับร่างกายในจุดที่ปวดเมื่อย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอแจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัยทางรังสี ให้ทราบดังนี้

       ๑. ปกติประชาชนจะได้รับรังสีในธรรมชาติซึ่งมีต้นกำเนิดการแผ่รังสีมาจากอวกาศ พื้นดิน แหล่งแร่ในธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างฯลฯ  มีปริมาณรังสีเฉลี่ย ๐.๒๗ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง หรือเฉลี่ย ๒๔๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (ข้อมูลจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR))

     ๒. การได้รับรังสีอื่นใดนอกเหนือจากธรรมชาติจึงเป็นความเสี่ยง ดังนั้น ตามหลักสากลและกฎหมายไทย กำหนดขีดจำกัดการได้รับรังสีของประชาชน อยู่ที่ ๑๐๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี หรือเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๕ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นการได้รับรังสีจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่รวมการได้รับรังสีในธรรมชาติและจากการตรวจรักษาทางการแพทย์

     ๓. จากข้อมูลที่ ปส. เคยตรวจวิเคราะห์บัตรพลังงาน พบวัสดุนิวเคลียร์ ทอเรียม ๒๓๒ (Th-232) ปริมาณรังสีแต่ละบัตร มีค่าประมาณ ๐.๘๖ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นระดับรังสีสูงกว่าในธรรมชาติประมาณ ๓ เท่า ดังนั้นหากมีการนำบัตรพลังงานมาใช้ตามคำกล่าวอ้าง เช่น การนำมาสัมผัสหรือติดตามร่างกายตลอดเวลา หรือนำไปแกว่งในแก้วน้ำ จะทำให้มีการได้รับปริมาณรังสีสะสมโดยไม่จำเป็น ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวได้ นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการหรืองานวิจัย ที่แสดงว่าบัตรพลังงานมีประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ได้

     ดังนั้น เพื่อลดโอกาสการเกิดผลกระทบจากรังสีต่อร่างกายในระยะยาว ปส. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้สินค้าที่มีส่วนผสมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตราย เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์หรือความคุ้มค่าแล้ว อาจได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าระดับรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

     หากประชาชนสงสัย พบเห็นหรือมีบัตรพลังงานหรือบัตรสมาร์ทการ์ดที่มีสารกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ สามารถโทรแจ้งสายด่วนเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่หมายเลข ๑๒๙๖ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) เพื่อรับทราบ แนวทางการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยต่อไป หรือติดต่อขอรับบริการจัดการกากกัมมันตรังสี ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!