WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

5450 LONGi

ลองกิ โซลาร์เผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2564 และปี 2563

          ลองกิ บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลกประกาศรายงานประจำปี 2563 ต่อผู้ถือหุ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นรายงานแสดงผลการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องและการจัดส่งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสู่ตลาด

          จากรายงานระบุว่า ลองกิมีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2563 ที่ 54.583 พันล้านหยวน (8.416 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเพิ่มขึ้น 65.92% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ในช่วงเวลานั้น อยู่ที่ 8.552 พันล้านหยวน (1.319 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 61.99% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหลังจากหักกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นซ้ำ 8.143 พันล้านหยวน (1.256 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 59.87% เมื่อเทียบเป็นรายปี

          สำหรับไตรมาสแรกของปี 2564 ลองกิได้รายงานรายได้จากการดำเนินงาน จำนวนทั้งหมด 15.854 พันล้านหยวน (2.413 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเพิ่มขึ้น 84.36% จาก 8.599 พันล้านหยวน (1.309 พันล้านดอลลาร์) ในปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2.502 พันล้านหยวน (0.381 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 34.24% หรือ 1.864 พันล้านหยวน (0.284 พันล้านดอลลาร์) เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 กำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ (เรียกว่าการหักกำไรที่ไม่ใช่กำไรสุทธิ) อยู่ที่ 2.421 พันล้านหยวน (0.368 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 37.46% เมื่อเทียบเป็นรายปี

          กลยุทธ์ยุคใหม่ของลองกิที่ช่วยเร่งการขยายธุรกิจในต่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย อ้างอิงจากในปี 2563 มีหัวใจสำคัญด้านคุณภาพ ต้นทุน และแบรนด์ ลองกิได้ตอบสนองความต้องการของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์โมโนมากขึ้น ยอดขายโมโนเวเฟอร์และโมดูลเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกปีโดยมีรายได้และผลกำไรจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          1. การผลิตและการขายแผงโซลาร์แบบแผ่นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นผู้นำอันดับ 1 ในการส่งมอบทั่วโลก : ในปี 2563 อันเป็นผลมาจากคำสั่งซื้อระยะยาว การจัดหาและกำลังการผลิตที่ดีขึ้น รวมถึงการกำหนดราคาที่เหมาะสม ทำให้ลองกิสามารถจัดส่งเวเฟอร์ หรือ แผงโซลาร์แบบแผ่นขนาดแล็ก ได้ที่ 58.15 จิกะวัตต์ (GW) โดยมียอดขายจากภายนอก 31.84 จิกะวัตต์ (GW) และ 26.31 จิกะวัตต์ (GW) สำหรับการใช้งานภายใน ซึ่งเป็นการเติบโตแบบปีต่อปีจาก 25.65% โดยบริษัทยังคงรักษาตำแหน่งในฐานะซัพพลายเออร์ซิลิคอนเวเฟอร์รายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดราว 46% และยังคงสถานะเป็นผู้ผลิตโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก อ้างอิงตามแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของจีน (ฉบับปี 2563) ที่เผยแพร่โดย Chinese Photovoltaic (CPIA) กล่าวว่า ส่วนแบ่งของโมโนคริสตัลไลน์ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 90.2% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากปี 256

          2. การผลิตและการขายโมดูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และมีการจัดส่งเป็นอันดับ 1 ทั่วโลก : ลองกิมียอดส่งมอบโมดูลโมโนคริสตัลไลน์อยู่ที่ 24.53 จิกะวัตต์ (GW) โดยเป็นยอดขายภายนอก คิดเป็น 23.96 จิกะวัตต์ (GW) ซึ่งเพิ่มขึ้น 223.98% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการใช้งานภายใน อยู่ที่ 0.57 จิกะวัตต์ (GW) จากข้อมูลของ PV InfoLink การจัดส่งของ ลองกิติดอันดับ 1 ของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 19% เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2562

          ลองกิยังได้ลงทุน 2.592 พันล้านหยวนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็น 4.75% ของรายได้ และได้รับสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตรวม 1,001 รายการ ลองกิ โซลาร์มีทีมวิจัยและพัฒนา มากกว่า 800 คน แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน แต่ลองกิยังคงสามารถเร่งการเติบโตของกำลังการผลิตได้ ทั้งนี้รายงานประจำปียังได้ระบุว่าภายในสิ้นปี 2563 ความสามารถในการผลิตเวเฟอร์แบบโมโนคริสตัลไลน์เซลล์และโมดูลของบริษัท มีถึง 85GW, 30GW และ 50GW ตามลำดับ ลองกิยังประเมินว่ากำลังการผลิตเวเฟอร์เซลล์และโมดูลจะสูงถึง 105GW, 38GW และ 65GW ภายในปี 2564

          ลองกิ โซลาร์ยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งรางวัลความสำเร็จอันโดดเด่นเหล่านี้ช่วยยืนยันถึงชื่อเสียงของแบรนด์ระดับโลกและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท

          จากการจัดอันดับ ModuleTech Bankability ของ PV Tech LONGi เป็นซัพพลายเออร์โมดูลที่ได้รับการจัดอันดับ AAA แต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน

          ลองกิครองคะแนนสูงสุดในชาร์ต Altman-Z ของ BloombergNEF สำหรับผู้ผลิตโมดูล

          ในปี 2563 ลองกิ โซลาร์ได้รับรางวัล “PV Top Brand” จาก EuPD Research ในออสเตรเลีย สเปน และเนเธอร์แลนด์

          ใน รายงานดัชนีโมดูล PV ปี 2563” ของ RETC LONGi ได้รับการยอมรับว่าเป็น "Overall High Achiever" และเป็นบริษัทเดียวที่ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบ 8 ครั้ง

          ในปี 2563 ลองกิได้ริเริ่มแนวคิด “Zero Carbon Solar” โดยเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ที่เข้าร่วมโครงการ RE100, EV100, EP100 และ SBTi ระดับโลก

          วิสัยทัศน์ของลองกิ คือการเพิ่มความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนของโลกมาโดยตลอด ในปี 2564 ลองกิจะยังคงนโยบายการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันที่เกิดขึ้นจริงและการจัดการที่มั่นคง” นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสใหม่ๆ โดยใช้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอีกด้วย

 

A5450

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!