WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AA1A4D1E

นโยบายพลังงาน 4D1E รองรับ Energy Disruption

      เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าดิสรัปชั่น (Disruption) กันบ่อยใช่ไหมครับ โดยในแวดวงธุรกิจ คำว่าดิสรัปชั่น หมายถึง การขับไล่สิ่งเก่าๆ ออกไป ด้วยการแทนที่โดยสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่า ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ การศึกษา และทุกสิ่งตลอดจนการค้าและการขาย จะเกี่ยวข้องกับดิสรัปชั่นทั้งหมด เรื่องพลังงานก็เช่นกัน ถือว่าเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นที่เราจะต้องปรับตัวเองให้เร็วต่อสถานการณ์นั้นๆ กระทรวงพลังงาน ได้เสนอทิศทางการพัฒนาพลังงานยุคใหม่ ประกอบด้วย 4D และ 1E ดังนี้

1️ Digitalization (ดิจิทัลไลเซชั่น) คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนบริหารจัดการพลังงานด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การเปลี่ยนภาคพลังงานสู่ดิจิทัล (Digitizing Energy) การพัฒนาข้อมูลเพื่อพัฒนากิจการพลังงาน (BIG Data Analytic & Machine Learning)

2️ Decarbonization (ดีคาร์บอนไนเซชั่น) คือ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันโลกกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Employ Energy Efficiency) การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ (Decarbonize Power Supply) การส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในทุกภาคการใช้พลังงาน (Economy Wide Electrification) เป็นต้น

3️ Decentralization (ดีเซ็นทรัลไลเซชัน) คือ การผลิตพลังงานแบบกระจายตัว ความแพร่หลายของระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจะเปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ตลอดจนความยืนหยุ่นของระบบไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การผลิตพลังงานแบบกระจายตัว อาทิ เทคโนโลยีแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (DER Technology)

4️ De-Regulation (ดีเร็กกูเรชั่น) นโยบายของภาครัฐในการเปิดเสรีภาคพลังงานจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การผ่อนปรนกฎเกณฑ์กฎระเบียบ อาทิ การปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (New Business Model) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน เป็นต้น

5️ Electrification (อิเล็คทริฟิเคชั่น) คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ผลักดันให้เกิดการใช้งานไฟฟ้าที่มีแหล่งที่มาพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดผลกระทบทางด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE Electrification) การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) การใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนอื่น (Power-to-X) เป็นต้น

ที่มา : Thai-Smartgrid

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ

#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน #CreateTheFutureEnergy

#กระทรวงพลังงาน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!