WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

8613 ERC

ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง กก.สรรหา กกพ.

          นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 8 ท่าน เพื่อคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะครบวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว ประกอบด้วย

          รายชื่อ ตำแหน่ง/องค์กร

          1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน

          2. นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

          3. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

          4. นายปรเมธี วิมลศิริ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          5. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม

          6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร ผู้แทนสภาวิศวกร

          7. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

          8. นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ

          ทั้งนี้ สำหรับกระบวนการการคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงานแทนตำแหน่งที่จะพ้นวาระ จำนวน 3 ท่าน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน .. 2550 โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในเดือน สิงหาคม 2564 โดยสำนักงาน กกพ. วางเป้าหมายที่จะคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ชุดที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ และเสนอแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

A8613

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!