WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

กกพ.ขอความร่วมมืออุตสาหกรรมภาคใต้ลดใช้ไฟฟ้า ช่วง 13 มิ.ย.-10 ก.ค.นี้

     นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ กกพ.หรือเรกูเลเตอร์ กล่าวว่า แหล่ง JDA-A18 จะปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ รวม 28 วัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณ ก๊าซธรรมชาติหายไปประมาณ 420 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ที่มีกำลังผลิตรวม 710 เมกะวัตต์ ต้องหยุดเดินเครื่อง ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้

      กกพ.จึงเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้าชี้แจงถึงสถานการณ์ในช่วงดังกล่าว โดยกฟผ.รายงานว่าการหยุดจ่ายก๊าซดังกล่าว จะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้อยู่ที่ 2,306 เมกะวัตต์ ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(Peak)เฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,400 เมกะวัตต์ ทำให้ระบบไฟฟ้าภาคใต้ จะมีความเสี่ยงในช่วง Peak Time เวลา 18.30-22.30 น.

    ส่วนวันที่พีคสูงสุดที่ 2,543 เมกะวัตต์ ระบบไฟฟ้าภาคใต้จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติม ในช่วงเวลา 13.30-15.30 น. กกพ.จึงมอบให้กฟผ.และกฟภ.เร่งจัดทำแนวทางเตรียม ความพร้อมด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้

     นอกจากนี้ การหยุดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติ จะกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าผันแปร อัตโนมัติ หรือเอฟที ประมาณบวกลบ 1 สตางค์ ซึ่งค่า FT งวดเดือนพ.ค.-ส.ค.นี้ ยังไม่มี การพิจารณาปรับขึ้น

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!