WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

3880 Lion Boonyarit

ไลอ้อน หนุนชุมชนเข้มแข็งร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย จับมะไฟจีนมาสร้างสรรค์คุณค่าเป็นเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น

         ไลอ้อน ประเทศไทยเดินหน้าส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาพืชอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สู่มาตรฐานสากล จับเมล็ดมะไฟจีนมาพัฒนาสารสกัดวัตถุดิบใหม่ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดน่าน ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ พร้อมขึ้นทะเบียนใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นครั้งแรกของโลก

          นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยว่า ไลอ้อน ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับพฤติกรรมและช่วงวัยของผู้บริโภค โดยไลอ้อน ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น ประเทศไทยมีวัตถุดิบทางธรรมชาติที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย จึงคิดว่าน่าจะพัฒนาวัตถุดิบและภูมิปัญญาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และได้มาตรฐานสากล นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 

11933 การประชุมในชุมชน

 

          ล่าสุด ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ไลอ้อน ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเกษตรแปรรูปและอาหารเชิงหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกันพัฒนาสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะไฟจีนที่ปลูกโดยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดน่าน สร้างคุณค่าให้ของเหลือใช้ (Upcycling) นำมาซึ่งมูลค่าที่มหาศาลกว่า 150 เท่า คืนรายได้สู่ชุมชน

          จากกระบวนการสกัดวัตถุดิบใหม่ จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำและเจลล้างหน้าโชกุบุสซึ สกิน โซลูชั่น ซีรีย์พร้อมดูแลและแก้ปัญหาผิว

 

11933 เจลอาบน้ำและเจลล้างหน้าโชกุบุสสึ

 

          ผลิตภัณฑ์โชกุบุสซึ สกิน โซลูชั่น ซีรีย์สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะไฟจีน ผ่านการทดสอบและการันตีคุณภาพด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเดียวในอาเซียนจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) และที่สำคัญบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ยังพัฒนาสารสกัดเมล็ดมะไฟจีน และนำไปขึ้นทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้งานในระดับมาตราฐานสากล ถือเป็นการขึ้นทะเบียนในการใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย

          นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะไฟจีน ยังได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 ประเภท ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยอีกด้วย

          นับเป็นการใช้ส่วนผสมจากสินค้าเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและเป็นผลผลิตชุมชนของชาวบ้านในประเทศไทย เป็นการดำเนินการสนับสนุนชุมชนผู้ปลูกมะไฟจีนให้มีรายได้จากการพัฒนาวัตถุดิบของสินค้า รวมทั้งสนับสนุนเกษตรชุมชนของชาวบ้านให้มีรายได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

 

11933 มะไฟจีน

 

          เมล็ดมะไฟจีนเป็นเพียงหนึ่งในจำนวนหลายพืชพื้นถิ่น ยังมีพืชพื้นถิ่นอีกจำนวนมากที่สามารถนำมาสกัดเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งไลอ้อน ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการดึงประโยชน์จากพืชพื้นถิ่นทั่วประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม (Sustainable R&D Direction) 

          ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง LINE : @LIONFAMILY และ www.lion.co.th

 

A11933

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!