WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

? ✅ ? กทพ. ? ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทางพิเศษ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2565

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทางพิเศษ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2565 ?? การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ? ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทางพิเศษ ดังนี้
✅ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
✅ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
✅ ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
?‍♀️ ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 (วันอาสาฬหบูชา) และวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 (วันเข้าพรรษา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธ จนถึง เวลา 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี รวมจำนวน 2 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด
? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center ?โทร 1543
กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!