WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AA1Aบขส

บขส. เตรียมเสนอบอร์ดพิจารณาแผนจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก สิ้นเดือน ก.ย. นี้ หากเห็นชอบ พร้อมเดินหน้าโครงการต่อทันที

       นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บขส. ในวันที่ 30 กันยายน 2565 พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดเล็ก ขนาด 21 - 30 ที่นั่ง) เส้นทางเดินรถ 5 เส้นทาง กรอบวงเงินโดยประมาณไม่เกิน 800 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบ บขส. จะจัดทำเอกสารประกวดราคา (TOR) เพื่อกำหนดราคากลาง ก่อนเปิดประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 6 - 8 เดือน มีกำหนดส่งมอบรถในปี 2566

       กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า โครงการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือกเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ บขส. อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการขับเคลื่อนและพัฒนารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อยกระดับการเดินทางให้ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบาย และเพิ่มความสุขในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ สำหรับการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดเล็ก ขนาด 21 - 30 ที่นั่ง)

เบื้องต้นจะใช้รูปแบบเช่า/จ้างวิ่งตามกิโลเมตรทำการ สัญญา 5 ปี วิ่งให้บริการในระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ใน 5 เส้นทาง ได้แก่ หมอชิต - สระบุรี 10 คัน รังสิต - มหาวิทยาลัยบูรพา 8 คัน รังสิต - แหลมฉบัง 12 คัน รังสิต - นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน 12 คัน และเส้นทาง รังสิต - มาบตาพุด - ระยอง 12 คัน รวม 54 คัน

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!