WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

11665 KKU

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลายเสื้อยืดครอบครัวรักษ์โลก

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยพร คำมงคุณ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้แบรนด์มีสไตล์จากการผลงานเข้าประกวดกว่า 300 ผลงานจากทั่วประเทศและมีผลงานที่ชนะเลิศรวม 8 ผลงาน ซึ่งได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารามอินทรา ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวทาง โลตัส ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุน young designers นักออกแบบรุ่นใหม่ เตรียมประสบการณ์สู่เส้นทางอาชีพ จัดประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดครอบครัวแบรนด์ MeStyle ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อเริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์ชิงรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท โดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการพิมพ์บนเสื้อยืดเพื่อจำหน่ายในโลตัสทั่วประเทศ และมีโอกาสได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบเสื้อสำหรับคอลเลกชันฤดูร้อน 2566 อีกด้วย

          สำหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Environmental friendly Design โดยมี ผศ.ชลวุฒิ พรหมสาขา สกลนคร เป็นอาจารย์เจ้าของรายวิชา และ ผศ.ดร.สมหญิง พงศ์พิมล ร่วมสอนในวิชานี้ได้ให้นักศึกษาได้นำความรู้ในการเรียนมาฝึกประสบการณ์จริงและแสดงความสามารถในงานออกแบบจริง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์งาน ฝึกการพูดนำเสนอผลงานบนเวทีจริง และเป็นก้าวสำคัญของนักศึกษาเพื่อต่อยอดสู่อาชีพนักออกแบบในอนาคต

 

A11665

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!