WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 7340 NKT 1

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน ยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม ผนึกกำลัง สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ‘NKT Dental X Smile Operations’

          โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม เปิดตัวศูนย์ทันตกรรมรูปแบบใหม่ในย่านพระราม 2 ชูนวัตกรรมการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ตอบโจทย์การรักษาสำหรับทุกช่วงวัย โดยรับเกียรติจาก รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน ดร.วิศาล สายเพ็ชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลนครธน และ พญ.ศิเรมอร ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต และ ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

 

7340 NKT พญ ศิเรมอร ทองสิมา

          พญ.ศิเรมอร ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน สร้างความแตกต่างโดยชูนวัตกรรมการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลสำหรับทุกช่วงวัย โดยการร่วมมือกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังเพื่อยกระดับศักยภาพสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากทั้งทันตแพทยสภา และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ทำให้มีความเข้าใจ Pain point ของผู้มีปัญหาด้านทันตกรรมเป็นอย่างดี และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การรักษาแบบเฉพาะบุคคล โดยวางแผนร่วมกันกับผู้รับบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

          “นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล เข้ามาร่วมในการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมั่นใจ ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง

 

7340 NKT ทพ วุฒิพงษ์ เหล่าอมต

 

          ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ กล่าวถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “One for Fun เพื่อฟันที่คุณรัก โดย “One” คือการรวมกันเป็นหนึ่ง ระหว่าง สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ และโรงพยาบาลนครธน โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการดูแลรักษาทาง ทันตกรรมที่ทันสมัยมาแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแบบเฉพาะบุคคลในทุกช่วงวัย อาทิเช่น

 

7340 NKT 3

 

          ชูนวัตกรรม การจัดฟันแบบใส Invisalign เปลี่ยนรอยยิ้มของคุณให้มั่นใจยิ่งขึ้น อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign ทำจาก SmartTrack® ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดี สามารถถอดออกและสวมใส่ได้โดยง่าย สะดวกกว่าเหล็กดัดฟันแบบเหล็กทั่วไป ที่จำเป็นต้องใส่ติดกับฟันตลอด การรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส Invisalign ร่วมกับเทคโนโลยีจำลองรอยยิ้มแบบดิจิทัล ทำให้สามารถวางแผนการรักษา และทราบระยะเวลาการักษาได้อย่างชัดเจน มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการตั้งแต่เด็กอายุ 6 ขวบ วัยรุ่น ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่

 

7340 NKT 4

 

          เทคโนโลยี LED ในการฟอกสีฟัน ระบบ ZOOM Whitening ที่สามารถปรับระดับความเข้มข้นของแสงได้ 3 ระดับ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทำให้เป็นระบบการฟอกสีฟันที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ฟันขาว ได้เฉดสีสม่ำเสมอ เห็นผลเร็ว ภายในระยะเวลา 45 นาที มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง อีกทั้ง ยังคงความขาวได้อย่างยาวนาน มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการวัยทำงาน

 

7340 NKT ทพญ พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

 

          ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ กล่าวเสริมว่านอกจากนี้ในกลุ่มผู้มีปัญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้า ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน โดยความร่วมมือกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ยังสามารถตอบโจทย์การรักษาด้วยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน โดยการวางแผนร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการให้บริการทางทันตกรรมแบบเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทั้งด้าน การสบฟัน การรับประทานอาหาร การพูด การหายใจ รวมถึง การมีใบหน้าที่สมส่วน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          รวมถึงในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่สูญเสียฟัน เราก็ยังใส่ใจและให้ความสำคัญเพื่อสุขภาพฟันที่สมบูรณ์และสวยงาม ลดความกังวลจากการสูญเสียฟัน โดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียม เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ เสริมความมั่นใจ และสร้างบุคลิกภาพ ให้ดูสมาร์ทยิ่งขึ้น” 

          พญ.ศิเรมอร ทองสิมา กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน ยังมีความพร้อม ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐาน สำหรับการรักษาด้านทันตกรรมที่มีความซับซ้อน ต้องมีการดมยาสลบ อีกทั้ง ยังมีห้องพัก สำหรับสังเกตอาการ และให้ยา ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ ทำให้ผู้รับบริการ สามารถวางใจ และมั่นใจ ได้ตลอดการรักษา

          “อีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด ที่ผู้รับบริการยังคงมีความกังวล ในเรื่องความปลอดภัยในการรับบริการ ทางศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน มีความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัย ตลอดขั้นตอนการรักษา รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสบายใจ ในการเข้ารับการรักษา

 

7340 NKT 2

 

          โรงพยาบาลนครธน มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare) เปิดให้บริการมากว่า 25 ปี ได้มีการพัฒนาเพื่อคุณภาพการรักษาและการบริการมาตลอด จากโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ

          ผู้ที่สนใจปรึกษาทันตแพทย์ หรือต้องการทำนัดหมาย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลนครธน โดยความร่วมมือกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ โทร. 02-450-9999 ต่อ 1346-1347 หรือ LINE Official Account @Nakornthon เฟซบุ๊กเพจ FB: Nakornthon Hospital และเว็บไซต์ www.nakornthon.com 

 

A7340

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!