WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

7429 MP AWS

MP GROUP สยายปีกสู่ธุรกิจ Health Tech จับมือ AWS ผุด Super App ‘Health Plus Global Platform’ ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 Wellness Lab service

          บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ขยายธุรกิจสู่ Health Tech ลงนามจับมือ AWS (บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส) เขย่าวงการตรวจดูแลสุขภาพ นำ Innovation ใหม่มาพัฒนาระบบ “Health Plus Global Platform” ให้เป็น Super Application สำหรับ Wellness Lab Service เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำแบบครบวงจร ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Health Care Platform ที่สะดวกทันสมัยที่สุด ยกระดับมาตรฐานการบริการตรวจสุขภาพลงลึกในระดับยีนส์ แบบ Genetic Check เพื่อการวางแผนสุขภาพส่วนบุคคล หรือ Personalized check up ได้อย่างยั่งยืน 

          นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้ Digital Technology มากขึ้น และมีบทบาทสำคัญอย่างมากในทุกวงการธุรกิจ จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง MP Group x AWS ที่เล็งเห็นช่องทางโอกาสในการนำ Innovation ใหม่ๆ มาต่อยอดขยายธุรกิจ โดย MP Group ซึ่งเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมสินค้า และการบริการ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างครบวงจรในประเทศไทย จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ “Health Plus Global Platform” ระบบบริหารจัดการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยระบบสามารถรองรับการบริการนัดหมายการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่จัดการตารางงานของผู้ให้บริการ, บริการจองนัดหมาย, ค้นหาคลินิกที่ให้บริการใกล้ตัว, ข้อมูลการเข้ารับบริการ ไปจนถึงการส่งมอบบริการทั้งแบบ Onsite และ Home Service โดยระบบสามารถติดต่อให้บริการแบบอัตโนมัติตลอด 24ชม.ผ่าน LINE Official Account (LINE OA) ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มองค์กรที่มีความต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน โดยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการการจองผ่าน Health Plus Global Platform จะสามารถเช็คเลือกแพทย์ สาขาคลินิกที่มีบริการ เลือกแพ็คเก็ต จองคิว ชำระเงินค่าตรวจด้วยการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) เมื่อรับบริการตรวจสุขภาพแล้วสามารถรอรับแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงยังมีระบบความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอีกด้วย นับว่าเป็นการขยายช่องทางการให้การบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้เข้ารับบริการ และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Health Care Platform ที่ทันสมัยที่สุด

          ทั้งนี้ แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มาพัฒนาระบบ Health Plus Global Platform ร่วมกับ MP Group เพื่อขยายธุรกิจเข้ามาสู่วงการ Health Tech ทำให้ระบบ Health Plus Global Platform กลายเป็นโมเดลต้นแบบของวงการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร One – Stop Service ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก และทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวสู่การเป็น Super Application ศูนย์กลางการตรวจดูแลสุขภาพทั้งประเทศ สำหรับ Wellness Lab service อันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

A7429

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!