WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

8227 MahidolEG

9 .. เชิญร่วมฟังเสวนา Jump to Future : ก้าวสู่ยุคดิจิตอล เสริมสร้างบริการกับแชทบอทผู้ดูแลสุขภาพจิตตลอด 24 ชม. โครงการแพลตฟอร์มกลาง บริการสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์-AI’

          ในโอกาสเปิดตัวโครงการ แพลตฟอร์มกลาง เพื่อยกระดับการให้บริการสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติในประเทศไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดำเนินการโดย Thai Mental Health Technology and Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง Jump to Future : ก้าวสุ่ยุคดิจิตอล เสริมสร้างการบริการกับแชทบอทผู้ดูแลสุขภาพจิตตลอด 24 ชั่วโมง ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 . ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

          วัตถุประสงค์ของงานเสวนานี้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของระบบบริการสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการจัดการ แชทบอทปัญญาประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนคนไทย แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อมูลสภาวะการณ์ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยท่ามกลางปัญหาวิกฤติ อุปสรรคและความท้าทาย รวมถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้หน่วยงานบริการด้านสุขภาพจิตของภาครัฐสามารถสร้างแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี

 

วิริยะ 720x100

QIC 720x100

 

          ภายในงาน พบกับ ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ

          • สุขภาพจิตไทยในยุค 5.0 โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

          • โอกาสและความท้าทาย ในการใช้เทคโนโลยีกับสุขภาพจิตโดย นพ.เจษฎา ทองเถาว์ จิตแพทย์ชำนาญการ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เจ้าของเพจคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา

          • แนะนำโครงการ แพลตฟอร์มกลางสำหรับการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือทางจิตใจเพื่อยกระดับการให้บริการสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติในประเทศไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์โดย ทีม Mental Health Tech Discovery ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          • จากแรงบันดาลใจ สู่ใส่ใจแชทบอลสุขภาพจิต By ศิริราชโดย ทีม Mental Health Tech Discovery คุณพณิดา โยมะบุตร นักจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          • อยากพักก็ทักมา กับ พักใจแชทบอทดูแลสุขภาพจิตโดย นาวาโทหญิงปิยมาภรณ์ สิงห์คำ และ เรือตรีหญิง ณัฐวรรณ เอกทุ่งบัว ทีมนักจิตวิทยาพัฒนาแชทบอท พักใจ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

          • ใส่ใจกัน กับแชทบอท ใส่ใจกาญ โดย คุณสิรยา อนุสนธิ์ และ คุณปิยพันธ์ คชาธรรม ทีมนักจิตวิทยาพัฒนาแชทบอท ใส่ใจกาญ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

          ขอเชิญบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานบริการสุขภาพและผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://citly.me/Yn4bZ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063-996-1544 คุณกีรติ หรือ E-mail : Keerati.mhtech@gmail.com 

 

A8227

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!