WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

10856 ForwardLabs

ที่แรกในไทย Forward Labs พัฒนาหลักสูตร Blockchain Developer สำหรับมัธยมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร่วมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

         Forward Labs เทคสตาร์ทอัพสัญชาติไทย มุ่งสร้าง Impact Tech ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน จับมือโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา .ชลบุรี เตรียมเปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา วิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และ คริปโทเคอร์เรนซี่ เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็น นักพัฒนาซอฟต์แวร์บล็อกเชนและสมาร์ทคอนแทร็คในอนาคต

          นายนิติ เรืองรัตนากร ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา กล่าวว่าโรงเรียนของเรามุ่งพัฒนานักเรียนด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีโคดดิ้ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา และ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างรวดเร็ว เช่นด้านการเงินหรือแม้แต่การนำบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการติดตามตรวจสอบข้อมูลต่างๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้น ที่โรงเรียนต้องการบรรจุหลักสูตรดังกล่าวเข้าไว้ในการเรียนระดับมัธยม ซึ่งก็เป็นการต่อยอดจากการเรียนโคดดิ้ง

          นายชานน จรัสสุทธิกุล Co-founder & CEO บริษัท ฟอร์เวิร์ด แล็บส์ ให้ความเห็นว่าทั่วทั้งโลกได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกได้จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิเช่น Google, Apple, Microsoft, Amazon, ฯลฯ แต่ประเทศไทยเรายังขาดบริษัทด้านเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ หากประเทศไทยเราจะก้าวให้หลุดจากประเทศกำลังพัฒนาจึงจำเป็นต้องมีบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เกิดแนวคิด ไอเดียใหม่ๆ ที่เหนือชั้นกว่าฝั่งอเมริกาและจีน การพัฒนาและปลูกฝังศักยภาพและแนวคิดเชิงตรรกศาสตร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปูให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็ก และโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ฝึกกระบวนความคิดและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล การคิดแบบเป็นเหตุและผลตั้งแต่ยังเด็กจะช่วยส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็กและตัวเด็กเองจะสามารถค้นหาสิ่งที่เขาสนใจ สิ่งที่เขาชอบตั้งแต่ยังเด็กได้ การคิดแบบเป็นตรรกะนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพและสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เด็กสามารถเลือกอนาคตของตัวเด็กเองได้อย่างเป็นเหตุและผล รวมถึงได้สัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นถ้วยทองคำของประเทศชาติในอนาคต

          “ปัจจุบันสหรัฐฯ ได้มีการเพิ่มบล็อกเชน และ คริปโทเคอร์เรนซี่ เข้าไปในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งแล้ว วันนี้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเงินและการลงทุน แต่ในระยะยาว คริปโทเคอร์เรนซี่ และ เงิน Fiat จะทำงานร่วมกันเพื่อชดเชยจุดอ่อน ของกันและกัน ซึ่งก็เหมือนกับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เกือบทั้งหมด (IoT) และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิต คริปโทเคอร์เรนซี่ จะถูกยอมรับในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในระบบชำระเงินออนไลน์เกือบทั้งหมดเพื่อชำระเงินและทำธุรกรรม รวมไปถึงการกำหนดสิทธิในการร่วมลงทุนในโปรเจ็กต์ การปล่อยเงินกู้ การชำระค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน เราจึงมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องติดอาวุธ เพิ่มองค์ความรู้ให้เด็กไทยของเรามีความสามารถแข่งขันในตลาดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโกลบอล

          ผศ. ดร. อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน Co-founder & Advisor บริษัท ฟอร์เวิร์ด แล็บส์ กล่าวเสริมว่าบล็อกเชนเข้ามามีอิทธิพลในวงการต่างๆ นอกเหนือจากแวดวงการเงินมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต อสังหาริมทรัพย์ เเละด้านการเกษตร ซึ่งหลักสูตร Blockchain นี้ จะมีเนื้อหาที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย เข้าใจหลักการทำงานของ Blockchain Smart Contract ตลอดจนถึงการนำไปใช้งานจริง โดยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้การนำ usecase ที่มีการนำ Blockchain มาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงความเข้าใจกระบวนการของ Decentralize Finance เเละการทำงานของโปรโตคอลต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน DAPP

          ตลาดแรงงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นตลาดที่มีความต้องการสูงและด้วยเทคโนโลยี IoT ปัจจุบันที่ทำให้การทำงานนั้นไร้พรมแดน หลักสูตรนี้จึงเป็นการเปิดโอกาส สร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ ให้เติบโตในระดับโลกได้ รวมไปถึงร่วมผลักดันในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ” 

 

A10856

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!