WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

3471 พระธาตุเชิงชุม

บุญใหญ่ครั้งสำคัญในรอบ 2,500 ปี เชิญพุทธศาสนิกชน ชาวใต้ ร่วมทอดผ้าป่าทองคำ สร้างปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 2 อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) .ภูเก็ต

          เนื่องด้วยวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้มีการหุ้มปลียอดทองคำและสุวรรณฉัตรทอง 7 ชั้นประดับอยู่บนยอดองค์พระธาตุเชิงชุม เพื่อให้มีความแข็งแรงคงทนและสง่างาม สมกับเป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งแผ่นดิน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการถึงการหุ้มปลียอดทองคำในส่วนที่ 2 และได้จัดพิธีทอดผ้าป่าทองคำขึ้นที่ภาคกลางไปแล้ว ยังขาดทองคำอีก 3.5 กิโลกรัม เท่านั้น คณะกรรมการการจัดงานจึงเห็นชอบในการร่วมพลังบุญกันอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้จะไปจัดพิธีทอดผ้าป่าทองคำขึ้นที่วัดเจริญสมณกิจ .ภูเก็ต เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ตและภาคใต้ได้มีโอกาสนำทองคำและปัจจัยมาถวายด้วยตนเอง

          โดยครั้งนี้ได้รับเมตตาจากหลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ .อุดรธานี, หลวงพ่อจำรัส จันทโชโต วัดเจริญสมณกิจ .ภูเก็ต, ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธาตุเชิงชุม .สกลนคร มารับถวายทองคำและปัจจัยในอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 วัดเจริญสมณกิจ .ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.30 .

          ผู้ที่ไปร่วมสามารถนำทองคำหรือปัจจัยไปถวายกับมือตนเองที่วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) .ตลาดใหญ่ .เมือง .ภูเก็ต ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือ สามารถโอนร่วมบุญที่ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสกลนคร เลขบัญชี 316 - 4 - 80833 - 3 ชื่อบัญชี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อบูรณะหุ้มปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุมส่วนที่ 2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พระครูสกลวรานุกิจ (ดร.สุริยา) โทร 089-941-3972, อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ โทร 086-982-2915 โดยเมื่อรวบรวมทองคำได้ครบตามกำหนดแล้ว จะดำเนินการนำทองคำไปหล่อและรีดทำเป็นแบบ และจะมีพิธียกปลียอดทองคำในส่วนที่ 2 ในโอกาสต่อไป

 

sme 720x100

BANPU 720x100

 

          พระครูสกลวรานุกิจ (ดร.สุริยา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ผู้แทนเจ้าอาวาสฯ กล่าวว่าพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สร้างขึ้นมาก็เพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เอาไว้ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน นอกจากนี้ภายในบริเวณของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เล่ากันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาค ที่จมอยู่ใต้หนองหาร ซึ่งชาวสกลนครนั้นเชื่อว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุม จะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังขอพรให้มีโชคลาภและความคล่องตัว ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและทั่วโลก ร่วมบริจาคทองคำหรือปัจจัย เพื่อสร้างปลียอดทองคำส่วนที่ 2 (ที่ยังขาดอยู่อีก 3.5 กิโลกรัม) ให้แล้วเสร็จถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพลังบุญเพื่อแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์นี้ สืบไป

          อานิสงส์การถวายฉัตร/บูรณะฉัตร-ปลียอด ด้วยทองคำ เป็นพุทธบูชา มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ ครอบจักรวาล ตามแต่จะปราถนา ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าปทุมุตระได้ตรัสถึงผลแห่งการถวายฉัตรเป็นพุทธบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์ว่า

          “…ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับแล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้…”

          “…ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุคติเลย…”

          “…จักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา 3 ครั้ง…”

          “…จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 32 ครั้งในแสนกัลป์…”

          “…ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น..”

          “…กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน…”

 

A3471

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!