WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a8วัดโสธร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธโสธร เพื่อปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธโสธรที่ชำรุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     . ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธโสธร เพื่อปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธโสธรที่ชำรุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชภาวนาพิธาน’ (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่านสงฆ์ และนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

      สำหรับ หลวงพ่อโสธรนั้น เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.ฉะเชิงเทรา และเป็นที่เคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก มีความสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว หน้าตักกว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว ซึ่งหลังจากที่ได้มีการปิดพระอุโบสถเดิมหลังเก่าเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2531) และมีการใช้เทคนิคทางวิศกรรมสมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่ทั้ง 18 พระองค์ไปจากจุดเดิมที่เคยตั้งประดิษฐานไว้

      ทั้งนี้ เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีกรณีพบรอยร้าวแตกกร่อนบนองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่ 18 พระองค์บางองค์ ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ ทางวัดจึงได้ประสานกับสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ให้เข้ามาตรวจสอบ ได้พบว่าองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่บางพระองค์มีรอยกะเทาะแตกร้าวออกมา

     โดยได้มีการสันนิษฐานว่า เกิดจากการเสื่อมสภาพของสีที่พอกทาอยู่ภายนอกด้วยวัสดุสมัยใหม่ ที่ไม่ประสานเข้ากันกับเนื้อวัสดุดั้งเดิม จึงทำให้มีการแตกร่อนหลุดออกมา นอกจากนี้ยังเชื่อว่าอาจจะมีปัญหาในส่วนของความชื้นภายในร่วมด้วย สำหรับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขนั้น ทางสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้เตรียมแนวทางในการปรับปรุงองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่พระองค์อื่นๆ ที่แตกร้าว ด้วยการจะทำเป็นลักษณะของการลงรักปิดทองคำเปลวทั่วทั้งองค์ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความชื้นที่เข้ามาแทรกในเนื้อ ระหว่างรอยประสานของวัสดุเก่าและรอยพอกใหม่ ซึ่งเป็นเพียงการแตกกร่อนเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกนอกเท่านั้น

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!