WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

6796 CADT 05

CADT DPU เปิดค่ายการบิน Youth Flying Club รุ่นที่ 2

เผยหลังเปิดประเทศ ผู้ปกครองหนุนเด็กเข้าเรียนการบินเพิ่มขึ้น

          วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับ บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด หรือเพจค่ายเตรียมความพร้อม .ปลาย จัดโครงการชมรมเยาวชนคนการบิน (Youth Flying Club) รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.ทันฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ มธบ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ..ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มธบ. ให้การต้อนรับ พร้อมผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 140 คน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มธบ.

 

6796 CADT นตดร วัฒนา

 

          น..ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน และเปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ตนเองสนใจและตอบโจทย์ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงสายอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและได้ประสบการณ์ในการเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 

6796 CADT 01

6796 CADT 02

 

          สำหรับรายละเอียดกิจกรรม ได้แบ่งฐานความรู้ออกเป็น 6 ฐาน ได้แก่ ฐานปฏิบัติการการฝึกบินจำลอง (Flight Simulators), ฐานปฏิบัติการการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน (In-flight Service), ฐานปฏิบัติการการสาธิตการดับเพลิง (Fire Drill), ฐานปฏิบัติการการควบคุมจราจรทางอากาศ (Aerodrome), ฐานปฏิบัติการการอพยพฉุกเฉินด้วยสไลด์ (Slide Drill) และฐานสอบสัมภาษณ์คัดตัวนักศึกษา (Interview Session) ในกรณีที่สอบผ่านจะได้รับโควตาและทุนการศึกษา (เฉพาะ DEK66) ค่ายนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากเป็นนักบิน (Pilot), พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew), เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller), พนักงานต้อนรับภาคพื้น (Ground Attendant) และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นในส่วนงานอื่นๆ (Other Relevant Ground Operations) ซึ่งทุกฐานการอบรมจะมีพี่นักบิน ลูกเรือและอาจารย์ด้านการบินผู้มีประสบการณ์ตรงคอยให้คำแนะนำ พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยดูแล ภายใต้มาตรการความปลอดภัยระดับโลก

 

6796 CADT 03

6796 CADT 04

 

          จากการสอบถามผู้ปกครองส่วนใหญ่สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมโครงการฯ เพราะมองว่าสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวตาม ดังนั้นจึงเกิดความมั่นใจและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าอบรมเพื่อค้นหาตนเองและสมัครเรียนในสายอาชีพที่ชอบ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินเป็นของคู่กัน เมื่อทุกอย่างฟื้นตัวบุคลากรที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดังกล่าวจะฟื้นตัวตาม จึงขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้ว่าในอนาคต ความต้องการแรงงานด้านนี้จะมีมากขึ้น เมื่อลูกหลานเรียนและจบออกไปจะมีงานทำแน่นอน ทั้งนี้อยากฝากถึงนักเรียนที่สนใจด้านการบินและยังไม่มีที่ศึกษาต่อ ขณะนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้เปิดรอบพิเศษให้นักเรียนเข้าสมัครเรียนได้ทั้ง 2 สาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมนี้..ดร.วัฒนา กล่าว

 

6796 CADT พงศ์วิทย์

 

          นายพงศ์วิทย์ พินิจสุวรรณ หรือน้องบุ๋น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง .ลำปาง กล่าวว่า โดยส่วนตัวมีความฝันอยากเป็นนักบิน เมื่อทราบข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯจาก Facebook Page ของวิทยาลัยฯ พบว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจจึงปรึกษาผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครองอนุญาตจึงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมที่ชื่นชอบ คือ ห้องฝึกบินจำลองด้วยเครื่องซิมมูเลเตอร์ (Flight Simulators) เนื่องจากฝันอยากเป็นนักบินจึงอยากลองสัมผัสการฝึกบินและบรรยากาศในห้องนักบิน (Cockpit) ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในด้านนี้ อย่างไรก็ตามตนมองว่ากิจกรรมนี้ดีมาก มีรุ่นพี่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ประสบการณ์ในการบินและได้ความรู้พื้นฐานต่างๆ ถ้าทาง มธบ.เปิดโครงการนี้อีก จะสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน

 

6796 CADT วริศรา

 

          นางสาววริศรา พัสดุ หรือน้องเฟิร์สเลิฟ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ กล่าวว่า กำลังตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ระหว่างคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มธบ. เมื่อทราบว่า CADT DPU เปิดโครงการค่ายการบิน จึงมาสมัครเพื่อค้นหาตนเองว่าชอบเรียนสาขาไหนมากกว่ากัน หลังจากได้มาสัมผัสบรรยากาศบนเครื่องบิน และผ่านการอบรมทุกฐานใน 1 วันเต็ม รู้สึกชอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จึงตัดสินใจว่าหลังเรียนจบ .6 จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ CADT DPU เพราะมองว่ามีสาขาที่ชอบและจบออกไปจะได้ทำงานที่ตนเองสนใจ

 

6796 CADT 06

 

          นางสาวนิรมล เหละดุหวิ ผู้ปกครองของนายกฤติน บุญสุทธิ์ หรือน้องบอส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้น้องเข้าไปเรียนรู้ทุกค่ายที่สนใจ อาทิ ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์, ค่ายการบินของการบินไทย เป็นต้น เพื่อให้ค้นหาตนเองว่าอยากเรียนสายไหน ซึ่งตอนนี้น้องสนใจเรียนด้านการแพทย์และการบินเป็นพิเศษ หลังจากผ่านการอบรมแต่ละค่าย คุณแม่จะให้น้องกลับมาเขียนว่า สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในค่ายต่างๆ มีอะไรบ้าง และสิ่งนั้นทำให้ตนเองเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากเข้ารับการอบรมในแต่ละค่าย น้องจะกลับมาฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่อยากเรียนเพิ่มขึ้น สำหรับโปรแกรมที่น้องสนใจจะเป็นเรื่องของการควบคุมจราจรทางอากาศ มาตรฐานความปลอดภัยในการบิน ซึ่งคุณแม่อยากให้มาเรียนรู้ไว้ เพราะอย่างน้อยเมื่อเกิดสถานการณ์จริงขึ้น เขาจะมีสติจัดการแก้ไขสถานการณ์ได้

          การไปค่ายบ่อยๆ ทำให้เห็นพัฒนาการของลูก จากที่เนือยนิ่งก็กลับมาตั้งใจเรียนขึ้น นอกจากนี้ยังได้เจอเพื่อน ได้รู้ว่าเพื่อนข้างนอกตื่นตัวขนาดไหนหรือโลกไปถึงไหนแล้ว บางครั้งการเรียนรู้ในโรงเรียนอาจยังไม่เพียงพอ จึงอยากให้มีประสบการณ์นอกโรงเรียน ดังนั้นจึงอยากให้เด็กๆ ค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร อยากเรียนอะไร ส่วนผู้ปกครองต้องคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคอยดูอยู่ห่างๆนางสาวนิรมล กล่าว

 

A6796

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

 

 

 

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!