WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

3369 โฮมดิน

โฮมดินนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปิน

          ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรมโฮมดินครั้งที่ 1 โดย มีดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณบดี ประธานหอการค้า วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษาร่วมงาน ลานประติมากรรม หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรมโฮมดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้จัดขึ้นโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาและศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการนำผลงานของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปิน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2563 แหล่งเรียนรู้ทางด้านเครื่องปั้นดินเผาระดับประเทศชุมชนด่านเกวียน ตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มาจัดแสดง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยติดตั้งเป็นนิทรรศการถาวรที่ทรงคุณค่าและงดงาม จำนวนกว่า 51 ชิ้นงาน

          ทั้งนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและศิลปินมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ศิลปินร่วมสมัยด่านเกวียนและศิลปินอิสระ จำนวนรวมกว่า 50 คน

          การจัดโครงการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรวมตัวของคณาจารย์ นักศึกษา ศิลปินทั่วภาคอีสานแล้ว ยังถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ (Creative Space)ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานร่วมกับ 8 องค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น” รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำกล่าว

          ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกล่าวเปิด ว่า นิทรรศการประติมากรรมโฮมดินเป็นงานที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของการสร้างสรรค์ ซึ่งผมได้เล็งเห็นความสำคัญของงานในครั้งนี้อยู่ 5 ส่วนหลักคือ 1.ทุกสิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำเพื่อเป็นการเปิดประตูสู่สังคมภายนอกซึ่งรวมถึงงานครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของการที่ทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ 2.เป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์อันเกิดจากการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปิน 3.เราได้ใช้พื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมเพื่อแสดงผลงานของภาคอีสานที่มีคุณค่าเช่นงานเครื่องปั้นอันเป็นภูมิปัญญาโบราณเกิดผลงานร่วมสมัยที่ประชาชนสามารถเข้ามาชมศึกษาเรียนรู้ 4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานในแบบนี้จะไปช่วยเสริมรากเหง้าภูมิปัญญาให้มีการสืบสานพัฒนาและ 5.เป็นโอกาสที่ผมจะได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณในความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า

          ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมชุด โฮมดินถิ่นอีสานโดยนักแสดงเครือข่ายนาฏศิลป์จังหวัดขอนแก่น พร้อมการจารึกชื่อบนแผ่นดินเหนียวของประธานและแขกผู้มีเกียรติเพื่อนำไปจัดแสดงเป็นที่ระลึกในพิธีเปิด จากนั้น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นำดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ร่วมงานเดินชมผลงานนิทรรศการโดยมีศิลปินเจ้าของผลงานคอยให้คำแนะนำถึงที่มาและความหมายของผลงาน ซึ่งประธานได้เดินชมและพูดคุยซักถามกับศิลปินเจ้าของผลงานด้วยความสนใจ รวมทั้งการเข้าชมกระบวนการแกะสลักสร้างผลงานประติมากรรมรูปพญานาค 15 ตระกูลตามตำนานการกำเนิดกลุ่มชาติพันธุ์อีสานลาวอันมาจากไม้เนื้อแข็งที่ล้มตายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ไม้อีทึก(พฤกษ์) และ ไม้แดง แกะสลักโดยฝีมือช่างฝีมือพื้นถิ่นอีสาน เพื่อเป็นการสร้างจุดสนใจใหม่บริเวณริมบึงสีฐานฝั่งตะวันตก และยังเป็นการสืบสานผลงานช่างฝีมือพื้นถิ่น เพื่อจัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมราวเดือนพฤศจิกายนนี้

 

A3369

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!