WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

7518 WeLoveSilom 1

เปิดโมเดลเรารักสีลมโดยกลุ่มธุรกิจย่านสีลม พร้อม 13 อาคารชั้นนำประกาศผนึกกำลังพลิกโฉมสีลม

          กลุ่มธุรกิจย่านสีลม พร้อมประเดิม 13 อาคารชั้นนำ เปิดตัวสมาคมเรารักสีลมประกาศพลิกโฉมสีลมย่านเศรษฐกิจและการค้าสำคัญของไทยผ่านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลมขับเคลื่อนคุณค่าใน 4 มิติหลัก ได้แก่ สะดวก (Easy) สบาย (Comfortable) ปลอดภัย (Safe) ภูมิทัศน์ (Landscape) สร้างสรรค์คอมมูนิตี้ ด้วยมุมมองใหม่ผ่าน แลนด์สเคป แอนด์ ดีไซน์ โดยมี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และกลุ่มธุรกิจและอาคารผู้ประกอบการชั้นนำบนถนนสีลมเข้าร่วมงาน ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

          นางอรฤดี ระนอง นายกสมาคมเรารักสีลม เปิดเผยว่า แนวคิดและความร่วมมือของ อาคาร ผู้ประกอบการชั้นนำ บนถนนสีลมในนามสมาคมเรารักสีลมจากจุดเริ่มต้นประเดิมความร่วมมือของ 13 สมาชิกดำเนินธุรกิจในสีลม ได้แก่ อาคารธนิยะ, อาคารลิเบอร์ตี้, ธนาคารกสิกร, ธนาคารกรุงเทพ, โรงพยาบาลกรุงเทพ คริสเตียน, อาคารสีลมเอจ, อาคารอาคเนย์ประกันภัย, อาคารญาดา, กลุ่มดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค, อาคาร คาราบาว,โรงแรมไอบิส, ซีพี ทาวเวอร์ และอาคารพาร์คสีลม โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองในย่านสีลม การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการย่านสีลม

 

7518 WeLoveSilom 2

นางอรฤดี ณ ระนอง นายกสมาคมเรารักสีลม และ นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ

 

          ทั้งนี้ การยกระดับการพัฒนาชุมชนเมืองย่านสีลมอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในความตั้งใจของสมาคมเรารักสีลม ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลมที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 และพร้อมเปิดตัวสมาคมเรารักสีลมในวันเดียวกันนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงาน

 

7518 WeLoveSilom 5

 

          จุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลมเกิดจากจุดเด่นของสีลม ย่านเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ถนนแห่งนี้คือถนนสายธุรกิจที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นศูนย์กลางแห่งการค้า และถนนสายนี้ยังได้สมญานามว่า Wall Street of Thailand เป็นทำเลที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสีลมถือว่าเป็น Financial District ที่มีอาคารสำนักงาน ธนาคาร บริษัทขนาดใหญ่ สถานฑูต และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ นอกจากนี้ สีลม ยังเป็นเป็นย่านที่มีการรวมตัวของคนหลากหลายอาชีพ หลากหลายช่วงวัย และยังเป็นศูนย์รวมความแตกต่างของวัฒนธรรม กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่แห่งนี้ และจำนวนผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนเข้ามาทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยประมาณ 10,000 คนที่เป็นนักท่องเที่ยวในยามค่ำคืน คนทำงาน 56,000 คนต่อวันที่เดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจแห่งนี้ รวมถึง 60,000 กว่าคนที่โดยสารเส้นทางโดยสาร BTS & MRT ทำให้พื้นที่สีลม ต้องรับมือทั้งการจัดการพื้นที่ ทัศนียภาพโดยรอบที่ส่งผลต่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้

 

BANPU 720x100QIC 720x100

 

          “ผู้ประกอบการบนถนนสีลม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เริ่มจากสำรวจความต้องการของคนในชุมชน การลงพื้นที่ทำการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรกว่า 100 คนในย่านสีลม ซึ่งสรุปได้ว่าคนในสีลมจำนวนมากต้องการให้ย่านนี้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น มีความสะดวกและความปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต เช่น ทางเดินเท้าที่สะอาดเป็นระเบียบ ทางม้าลายบนพื้นถนนที่ชัดเจน และแสงสว่างในยามค่ำคืนนางอรฤดี กล่าว

 

7518 WeLoveSilom 3

 

          ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจความต้องการนำมาซึ่งการขับเคลื่อนคุณค่าให้เกิดขึ้นกับคอมมูนิตี้แห่งนี้ ใน 4 มิติหลัก ได้แก่ สะดวก (Easy) สบาย (Comfortable) ปลอดภัย (Safe) และ ภูมิทัศน์ (Landscape) และด้วยความร่วมมือของ 3 พันธมิตร .พนิต นายกสมาคมนักผังเมืองไทย, สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) และสมาคมเรารักสีลม และ เราจึงเริ่มศึกษาแผนการพัฒนาและต่อยอดจาก Silom City Lab เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้าทั่วบริเวณถนนสีลมเป็นอันดับแรก โดยทำการออกแบบพัฒนาร่วมกับบริษัทฉมา ที่ปรึกษาผู้ออกแบบภูมิทัศน์ระดับประเทศ โดยมีการเริ่มปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนสีลม ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา การปรับปรุงทางเดินเท้าครั้งนี้ จะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรมากขึ้น พื้นทางเท้ากว้างขวางขึ้น และมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งในอนาตคสมาคมเรารักสีลมยังมีโครงการที่จะพัฒนาส่วนอื่นๆ ในพื้นที่สีลมให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองต่อกลุ่มคนหลากหลายประเภทในเวลาที่แตกต่างกัน ให้สอดคล้องกับแนวความคิดการส่งเสริมพื้นที่เอกชนสาธารณะ (POPS) ให้เป็นพื้นที่ทางสังคมอย่างแท้จริงของชุมชนเมือง และให้สาธารณะร่วมใช้ประโยชน์ รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองต่อกลุ่มคนหลากหลายประเภทในเวลาที่แตกต่างกัน โดยส่งเสริมพื้นที่เอกชนสาธารณะให้เป็นพื้นที่ทางสังคมอย่างแท้จริง เช่น เล่น @Silom พื้นที่เปิดกว้างให้คนได้เข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน

 

7518 WeLoveSilom 4

7518 WeLoveSilom 6

 

          วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนสีลมให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจ และชุมชน การเดินทางที่สะดวกสบาย เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับเชื่อมต่อและพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้คนที่เข้ามาใช้ชีวิตและทำงานในย่านนี้ จากโมเดลความร่วมมือ “WE LOVE SILOM”

 

A7518

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!