WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 

LINE MAN ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคอร์สซ่อมบำรุงจักรยานยนต์
เดินหน้าปั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้ไรเดอร์ต่อเนื่อง

 

7694 LINE MAN

          จากซ้ายไปขวา : นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai, นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, นายวีระพงษ์ วงษ์ชาดี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือเเรงงานชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก, นายเกียรติศักดิ์ นาถชัชวาล ครูฝึกฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

 

          LINE MAN ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการไลน์แมน เสริมทักษะซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาและต่อยอดทักษะของไรเดอร์ทั่วประเทศให้สามารถสร้างโอกาสทางอาชีพตามความสนใจ ด้วยหลักสูตรซ่อมบำรุงจักรยานยนต์และการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งให้ไรเดอร์ได้เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          โดย LINE MAN และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จับมือเตรียมปั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้ไรเดอร์ในอนาคต เดินหน้าตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะให้ไรเดอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มเติม นอกจากนี้ LINE MAN ยังเตรียมขยายความร่วมมือกับสถาบันเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการสร้างสรรค์คอร์สอบรมที่เป็นประโยชน์แก่ไรเดอร์อย่างต่อเนื่อง

 

7694 LINE MAN

 

          ในงานเปิดตัวโครงการได้รับเกียรติจากนายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai, นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, นายวีระพงษ์ วงษ์ชาดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือเเรงงานชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และนายเกียรติศักดิ์ นาถชัชวาล ครูฝึกฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมเปิดงาน พร้อมกับไรเดอร์ที่มาร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ The Phyll Connect เมื่อเร็วๆ นี้

 

A7694

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!